Starfield | Kumasi V-e Moon Information and Resources

Kumasi V-e

TYPEICE
GRAVITY0.08 G
TEMPERATUREDEEP FREEZE
ATMOSPHERENONE
MAGNETOSPHERENONE
FAUNANONE
FLORANONE
WATERNONE
RESOURCES: (3) Water Nickel Cobalt
TRAITS: (2)

Starfield’s Kumasi V-e Moon Location On Map

Kumasi V-e is a Moon in Starfield and can be found orbiting Kumasi V in the Kumasi System.

Kumasi V-e Resources Available

The following table shows the resources available on the Moon Kumasi V-e: H20, Ni, Co

Resources in the same System as Kumasi V-e

The table below shows the Resources available on other Planets and Moons within the same System as Kumasi V-e:
LocationResourcesType
Kumasi IH20, Cl, Pb, Ar, NePlanet
Kumasi I-aHe-3, Fe, TaMoon
Kumasi IIH20, Ni, U, Co, Ir, Pt, Pd, PuPlanet
Kumasi II-aNoneMoon
Kumasi IIIH20, Cl, Ni, Ar, CoPlanet
Kumasi III-aNoneMoon
Kumasi IVH20, Cu, Ni, Pb, Co, DyPlanet
Kumasi IV-aHe-3, Al, BeMoon
Kumasi VNonePlanet
Kumasi V-aH20, Cu, AuMoon
Kumasi V-bH20, ClMoon
Kumasi V-cH20, NiMoon
Kumasi V-dH20, NiMoon
Kumasi V-eH20, Ni, CoMoon
Kumasi VIH20, Cl, Fe, U, HnCn, Ir, CsPlanet
Kumasi VI-aH20, CuMoon
Kumasi VIINonePlanet
Kumasi VII-aHe-3, Al, Nd, EuMoon
Kumasi VII-bH20, Cu, F, xF4, ILMoon
Kumasi VII-cHe-3, FeMoon
Kumasi VII-dH20, CuMoon
Kumasi VIIINonePlanet
Kumasi VIII-aH20, He-3, Fe, Ar, C6Hn, NeMoon
Kumasi VIII-bH20, PbMoon
Kumasi VIII-cH20, Cu, F, ILMoon
Kumasi VIII-dH20, Cl, Cu, Ni, Pb, SiH3Cl, F, CoMoon
Kumasi IXH20, ClPlanet
Kumasi IX-aH20, Cl, XeMoon

Leave a Reply